trang_banner

Tin tức

Chuanken Electric dưới sự thực hiện 6S

Trong bối cảnh thị trường ngày càng quốc tế hóa, nếu một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững và vững chắc mà chỉ dựa vào một mô hình quản lý bao quát thì có thể không bền vững.Quản lý 6S, như một loại chế độ quản lý tinh tế, được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp trong và ngoài nước.Công ty chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của 6S ngay từ năm 2002 và tích cực triển khai nó, nhưng do nhiều lý do nên không đạt được hiệu quả như mong đợi.Năm nay, thông qua việc đào tạo 6S vững chắc, công ty đã đẩy mạnh triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp quản lý khác nhau, giúp việc triển khai 6S về cơ bản khác hẳn so với trước đây.Đã có những thay đổi đáng kể trong cả phần mềm và phần cứng.

3c2a8b09c5b77b63c9bddeb4d292305
224c5c05eafd0be5850929982949f55
3e6a6753cadd3971ead2a7d6bb8d693
8156e81babde08a58d2e1cc3d69721c
e1fdb5d5c02289eb205e09780f37b48
55a9d26fe4bd95b10dc8588099833d4

Thời gian đăng bài: 21-Oct-2022